Video galerija

Motor za krilne kapije sa mikro prekidačima za zaustavljanje u otvorenom i zatvorenom položaju

Motori za kapije 23.09.2023 (21:26:05)

Motor za krilne kapije sa mikro prekidačima za zaustavljanje u otvorenom i zatvorenom položaju

Motor za krilne kapije sa mikro prekidačima za zaustavljanje u otvorenom i zatvorenom položaju

Fast motor for sliding gates up to 1000kg

Motori za kapije 23.09.2023 (21:25:11)

Fast motor for sliding gates up to 1000kg

Fast motor for sliding gates up to 1000kg

Postavljanje elastične zaštitne barijere, zaštitne šine, bankine za zaštitu od naletanja viljuškara

Zaštitne barijere, industrijski zaštitni sistemi 28.06.2022 (21:54:07)

Postavljanje elastične zaštitne barijere, zaštitne šine, bankine za zaštitu od naletanja viljuškara

Zaštitne ograde sa jednom šinom. Robustan i sa širokim, ravnim udarnim postoljem, savršen za blokiranje pokretnih tereta i viljuškara.

 Zaštitni stubovi, fleksibilne zaštitne barijere - flexible Heavy traffic bollard

Zaštitne barijere, industrijski zaštitni sistemi 28.06.2022 (21:53:10)

Zaštitni stubovi, fleksibilne zaštitne barijere - flexible Heavy traffic bollard

Zaštitni stubovi, fleksibilne zaštitne barijere - flexible Heavy traffic bollard

MPM protekcija

Zaštitne barijere, industrijski zaštitni sistemi 28.06.2022 (21:52:15)

MPM protekcija

Prikaz proizvoda zaštitne opreme MPM, protekcija, zaštita od viljuškara

 Zaštitne barijere, bušenje rupe dijamantskom krunom fi 56 priprema za postavljanje zaštitnih stubića

Zaštitne barijere, industrijski zaštitni sistemi 28.06.2022 (21:51:50)

Zaštitne barijere, bušenje rupe dijamantskom krunom fi 56 priprema za postavljanje zaštitnih stubića

Rupe se popunjavaju hilti ankerfiks dvokomponentnom masom za ankerisanje Stubići su od specijalnog materijala, elastični i visoko izdržljivi.