Video galerija

 Zaštitne barijere, bušenje rupe dijamantskom krunom fi 56 priprema za postavljanje zaštitnih stubića

Zaštitne barijere, industrijski zaštitni sistemi 28.06.2022 (21:51:50)

Zaštitne barijere, bušenje rupe dijamantskom krunom fi 56 priprema za postavljanje zaštitnih stubića

Rupe se popunjavaju hilti ankerfiks dvokomponentnom masom za ankerisanje Stubići su od specijalnog materijala, elastični i visoko izdržljivi.

Kako pripremiti otvor i ramove za industrijska segmentna vrata. Univerzalni ramovi za sve tipove

Industrijska segmentna vrata ALUTECH 28.06.2022 (21:50:09)

Kako pripremiti otvor i ramove za industrijska segmentna vrata. Univerzalni ramovi za sve tipove

STANDARDNO VOĐENJE - RAMOVI ZA INDUSTRIJSKA SEGMENTNA VRATA

ndustrijska segmentna vrata, montaža opruge i motora, industrijska vrata vertikalni sistem vođenja

Industrijska segmentna vrata ALUTECH 28.06.2022 (21:49:04)

ndustrijska segmentna vrata, montaža opruge i motora, industrijska vrata vertikalni sistem vođenja

Industrijska segmentna vrata Alutech ProTrend - full vertical vođenje sa oprugama dole.