Motori za klizne kapije Came

Motori za klizne kapije CAME

Nova ili već napravljena, dizajnirana ili restaurirana, bez obzira na karakteristike vaše klizne kapije, CAME ima savršeno kalibriran odgovor za vaše ukuse i potrebe.

Naša rešenja za klizne kapije su perspektivna, pouzdana tokom dugog perioda korišćenja prema intenzitetu koji je preporučio proizvođač za određen model

CAME nudi veliki izbor prvoklasnih motora za klizne kapije, u verzijama 230 Vac kao i 24 Vdc za intenzivnu upotrebu do 100% intenziteta.

Motori za klizne kapije maksimalne težine u rasponu od 400 kg do 3500 kg u zavisnosti od modela i potreba.

Imamo rešenje za svaku primenu i svaki projekat za kontrolu i upravljanje kapijom, od lakih stambenih i kućnih upotreba do teških industrijskih uslova korišćenja motora za klizne kapije.

Motor za kliznu kapiju CAME BXL 24Vdc

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Kućna upotreba
 • Potrošnja struje: 170 W
 • Maksimalna težina kapije: 400 KG
 • Maksimalna brzina: 10 m / min
 • Intenzitet upotrebe: 50%

Ključne karakteristike:

 • Pojedinačna verzija, sa kontrolom kretanja na bazi enkodera, za kapije težine 400 kg i dimenzija do 10 m.
 • Mogućnost rada na akumulator kao opcija prilikom nestanka struje
 • Upravljačka ploča sa terminalnim blokom i dip svičevima za lako podešavanje
 • Samodijagnostika i žično povezivanje sigurnosne opreme
 • Priključci za upravljačku ploču R800 i AF prijemnik.
 • Direktno podesive funkcije, kao što su vremena zatvaranja, brzina kretanja i osetljivost snage.

Motor za kliznu kapiju CAME BX74 NEW 230Vac

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Kućna upotreba
 • Potrošnja struje: 420 W
 • Maksimalna težina kapije: 400 KG
 • Maksimalna brzina: 10 m / min
 • Intenzitet upotrebe: 30%

Ključne karakteristike:

 • Ugrađena upravljačka ploča ZBX7N sa displejom i memorijskim modulom za lakše programiranje i pokretanje.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY

Motor za kliznu kapiju CAME BX78 NEW 230Vac

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Rezidencijalna
 • Potrošnja struje: 530 W
 • Maksimalna težina kapije: 800 KG
 • Maksimalna brzina: 10 m / min
 • Intenzitet upotrebe: 30%

Ključne karakteristike:

 • Ugrađena upravljačka ploča ZBX7N sa displejom i memorijskim modulom za lakše programiranje i pokretanje.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY

Motor za kliznu kapiju CAME BXV04AGF NEW 24Vdc, 100% INTENZITET UPOTREBE

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Kućna, komercijalna, industrijska, visoko frekventna namena
 • Potrošnja struje: 240 W
 • Maksimalna težina kapije: 400 KG / 14 m
 • Maksimalna brzina: 22 m / min
 • Intenzitet upotrebe: 100% (HEAVY-DUTY USE)

Ključne karakteristike:

 • Brza verzija motora sa RAPID enkoderom za intenzivnu upotrebu.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY

Motor za kliznu kapiju CAME BXV06AGF NEW 24Vdc, 100% INTENZITET UPOTREBE

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Kućna, komercijalna, industrijska, visoko frekventna namena
 • Potrošnja struje: 240 W
 • Maksimalna težina kapije: 600 KG / 18 m
 • Maksimalna brzina: 20 m / min
 • Intenzitet upotrebe: 100% (INTENSIVE USE)

Ključne karakteristike:

 • Brza verzija motora sa RAPID enkoderom za intenzivnu upotrebu.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY

Motor za kliznu kapiju CAME BXV10AGF NEW 24Vdc, 100% INTENZITET UPOTREBE

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Kućna, komercijalna, industrijska, visoko frekventna namena
 • Potrošnja struje: 360 W
 • Maksimalna težina kapije: 1000 KG / 20 m
 • Maksimalna brzina: 20 m / min
 • Intenzitet upotrebe: 100% (INTENSIVE USE)

Ključne karakteristike:

 • Brza verzija motora sa RAPID enkoderom za intenzivnu upotrebu.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY

Motor za kliznu kapiju CAME BKS12AGS 230Vac

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Industrijska
 • Potrošnja struje: 540 W
 • Maksimalna težina kapije: 1200 KG
 • Maksimalna brzina: 14 ciklusa / 1h

Ključne karakteristike:

 • Ugrađena upravljačka ploča ZBKN sa displejom i memorijskim modulom za lakše programiranje i pokretanje.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY

Motor za kliznu kapiju CAME BKS18AGS 230Vac

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Industrijska
 • Potrošnja struje: 660 W
 • Maksimalna težina kapije: 1800 KG
 • Maksimalna brzina: 10,5 m / min
 • Intenzitet upotrebe: 14 ciklusa / 1h

Ključne karakteristike:

 • Ugrađena upravljačka ploča ZBKN sa displejom i memorijskim modulom za lakše programiranje i pokretanje.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY

Motor za kliznu kapiju CAME BKS22AGS 230Vac

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Industrijska
 • Potrošnja struje: 660 W
 • Maksimalna težina kapije: 2200 KG
 • Maksimalna brzina: 14 ciklusa / 1h
 • Zupčanik modul 6

Ključne karakteristike:

 • Ugrađena upravljačka ploča ZBKN sa displejom i memorijskim modulom za lakše programiranje i pokretanje.
 • Motor se može upravljati sa udaljenosti putem aplikacije preko CAME GATEWAY-a.
 • Priključci za RIOCN8VS, R700, R800, RSE i AF frekventnu karticu.
 • Samo-dijagnosticiranje sigurnosnih uređaja.
 • Pojednostavljeno „na ekranu“ programiranje
 • Elektronika kompatibilna sa CAME KEY