ALU TREND panorama segmentna vrata

Panorama segmentna industrijska vrata ALU TREND

Panorama segmentna industrijska vrata sa providnim zastakljenim (akrilnim) prozorima. Aluminijumski panel 40mm debljine. NS PRO GATE DOO Novi Sad

Panorama segmentna vrata Alutech AluTrend

Katalog panorama segmentnih vrata AluTrend

Šta su prednosti Alutech AluTrend panorama segmentnih vrata:

 • Razumna cena providnih panorama segmentnih vrata
 • Komponente od galvanizovanog čelika
 • Aluminijumski panel 40mm debljine
 • Po osnovnoj ceni do 25 000 ciklusa otvaranja / zatvaranja
 • Mogućnost do 100 000 ciklusa otvaranja / zatvaranja
 • 10 vrsta vođenja - uslova montaže 
 • Maksimalne dimenzije 7000x6000 mm
 • Sigurnosni sistemi (zaštite od pada) uključeni u standardni set
 • 10 vrsti standardnih boja u ponudi

Zastakljena Alutech AluTrend panorama segmentna vrata mogu se poručiti u 3 kombinacije u zavisnosti od samih potreba i estetike i dizajna:

 • ALP - svi alu paneli su zastakljeni od prvog do poslednjeg.
 • ALPS - sa donjim (prvim) 40mm sendvič panelom (panel ProTrend) ostali aluminijumski zastakljeni.
 • PO - od ProTrend sendvič panela 40mm sa jednim ili više alu zastakljenim panelima

Tipovi panorama segmentnih vrata:

 • Duplo zastakljena 26mm - Zastakljivanje je napravljeno od SAN plastike: materijal je otporan na mehaničke udare sa maksimalnim stepenom prozirnosti.
 • Jednostruko zatakljicanje 3mm - Koristi se akril otporan na udar sa maksimalnom providnošću.
 • Alu panel, Kompozitna ispuna 26mm - Ispuna je napravljena od dva aluminijumska lima sa Stucco reljefom i napunjena polistirenom.
 • Alu panel, Kompozitna ispuna 3mm - Ispuna je napravljena od jednog aluminijumskog lima sa Stucco reljefom bez ispune

Moguće su i čelične ispune od ispletene žice, ili perforiranog lima koje mogu služiti za provetravanje i luftiranje objekata

Pešačka vrata u vratima - Alutech

Ova pešačka vrata ugrađena u industrijska segmentna vrata su namenjena onim kupcima koji imaju potrebu za dodatni pešački ulaz u prostoriju. U takvoj izvedbi industrijska segmentna vrata mogu znatno duže trajati i produžava vek automatike- motora koji podiže vrata. Nije potrebno dizati ih za svaki ulazak u objekat.

Alutech nudi 3 vrste pešačkih vrata:

 • Pešačka vrata sa standardnim pragom od ALPS -145 mm / ALP -149 mm (za vrata širine 4,5 do 7 m)
 • Sa niskim pragom od 100 mm (za vrata širine do 4,5 m)
 • Sa ravnim pragom od PO - 18 mm / ALP, ALPS - 20 mm (za vrata širine do 5 m)

Sva pešačka vrata sadrže sve neophodnu opremu:

 • Zatvarač vrata sa kliznom polugom
 • Ugrađeni senzor koji detektuje otvoreni položaj pešačkih vrata
 • Kišna nastrešnica
 • Metalne ručke
 • Specijalni mehanizam koji po potrebi sprečava samozatvaranje krila.

10 Tipova panorama vođenja

Sa bočnih strana neophodno je imati prostor po:

 • 110mm ako se vrata koriste ručno
 • 240-360mm ako ide čekrk na lanac
 • 310-440mm ako ide automatika, motor za industrijska vrata

Nazivi vođenja sa opisom mere potrebne iznad otvora - uslovi ugradnje:

RM - Visina svetlog otvora

H - Minimalna neophodna visina prostora (grede ili konstrukcije) iznad otvora

 • 1. Nisko vođenje (H = 250 mm)
 • 2. Standardno vođenje (H = 410 mm)
 • 3. Povišeno vođenje gore opruge (H = 900 mm)
 • 4. Povišeno vođenje dole opruge (RM + H = 1795 mm)
 • 5. Ful Vertikal sa dole oprugom (H = RM + 340 mm)
 • 6. Vođenje ugolom krova (H = 490 mm)
 • 7. Povišeno vođenje gore opruge pod uglom krova (H = 900 mm)
 • 8. Povišeno vođenje dole opruge pod uglom krova (H = 1795 mm)
 • 9. Ful Vertikal sa gore oprugom (H = RM + 340 mm)
 • 10. Nisko vođenje pod uglom krova (H = 250 mm)