Motori za krilne kapije VDS

Motor za krilnu kapiju do 2,5m po krilu VDS EGO 4

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna (230 Vac) / intenzivna upotreba (24 Vcc)
 • Potrošnja struje: 200 W, 1A, 10uF (230 Vac) / 50 W, 3A (24 Vcc)
 • Maksimalna težina kapije: 200 KG (po krilu)
 • Maksimalna brzina: 20-25 sec
 • Intenzitet upotrebe: 50% (230Vac) – 90% (24Vcc)

Karakteristike linearnog motora za otvaranje krilne kapije:

 • Maks. dužina jednog krila kapije 2,5m
 • Čvrsta aluminijumska konstrukcija
 • Hod šipke 400mm
 • Šipka od nerđajućeg čelika
 • Opciono krajnji prekidači
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Termički prekid 140°
 • Ručno otpuštanje - deblokada sa specijalnim ključem
 • Litijumsko podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Otvaranje do 120°
 • Brza montaža sa višepoložajnim konzolama i poklopcem za konzole od tehnopolimera
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453).

Motor za kliznu kapiju do 3,5m po krilu VDS EGO 5

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna (230 Vac) / intenzivna upotreba (24 Vcc)
 • Potrošnja struje: 200 W, 1A, 10uF (230 Vac) / 50 W, 3A (24 Vcc)
 • Maksimalna težina kapije: 200 KG (po krilu)
 • Maksimalna brzina: 20-25 sec
 • Intenzitet upotrebe: 50% (230Vac) – 90% (24Vcc)

Karakteristike linearnog motora za otvaranje krilne kapije:

 • Maks. dužina jednog krila kapije 3,5m
 • Maks. dužina jednog krila kapije 2,5m
 • Čvrsta aluminijumska konstrukcija
 • Hod šipke 400mm
 • Šipka od nerđajućeg čelika
 • Opciono krajnji prekidači
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Termički prekid 140°
 • Ručno otpuštanje - deblokada sa specijalnim ključem
 • Litijumsko podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Otvaranje do 120°
 • Brza montaža sa višepoložajnim konzolama i poklopcem za konzole od tehnopolimera
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453).
.

Hidraulični motor za krilnu kapiju do 6m po krilu VDS PH 390

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Intenzivna
 • Potrošnja struje: 350 W, 1,9A, 10uF (230 Vac)
 • Maksimalna težina kapije: 500 KG (po krilu)
 • Maksimalna brzina: hod motora 1,3 cm/ sec
 • Intenzitet upotrebe: 90%

Karakteristike hidrauličnog motora za otvaranje krilne kapije:

 • Maks. dužina jednog krila kapije 6m
 • Čvrsta aluminijumska konstrukcija
 • Hod šipke 390mm
 • Šipka od hromiranog čelika sa zglobom uniball
 • Elektromotor u uljanoj kadi
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Ručno otpuštanje - deblokada sa specijalnim ključem
 • Hidraulično podešavanje usporavanja u zatvaranju
 • Otvaranje 90°
 • Brza montaža sa višepoložajnim konzolama i poklopcem za konzole od tehnopolimera
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453)
 • POTRENA JE ELEKTRO BRAVA

Hidraulični motor za krilnu kapiju za krilo do 7m VDS PHV 360

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Intenzivna
 • Potrošnja struje: 280 W, 1,1A, 16uF (230 Vac)
 • Maksimalni pritisak: 50 BAR
 • Maksimalna težina kapije: 500 KG (po krilu)
 • Maksimalna brzina: izlaz ruke 40 sec, ulaz ruke 34 sec
 • Intenzitet upotrebe: 100%

Karakteristike hidrauličnog motora za otvaranje kapije:

 • Maks. dužina jednog krila kapije 7m
 • Čvrsta aluminijumska i livena struktura
 • Hod šipke 390mm
 • Šipka od hromiranog čelika 20mm
 • Elektromotor u uljanoj kadi
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Podešavanje ventila za reverzibilnost ili nepovratnost
 • Hidraulično podešavanje potiska
 • Ručno otpuštanje - deblokada sa specijalnim ključem
 • Hidraulično podešavanje usporavanja u zatvaranju
 • Otvaranje 90°
 • Brza montaža sa višepoložajnim konzolama i poklopcem za konzole od tehnopolimera
 • Uključen poklopac od aluminijumske šipke

Podzemni motor za krilne kapije za krilo do 2,5m VDS UNDER

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna
 • Potrošnja struje: 280 W, 1,4A, 12,5uF (230 Vac)
 • Maksimalna težina kapije: 500 KG (po krilu)
 • Maksimalna brzina: 16 sec
 • Intenzitet upotrebe: 50%

Karakteristike podzemnog motora za otvaranje kapije:

 • Maks. dužina jednog krila kapije 2,5m
 • Motor reduktor od livenog aluminijuma
 • Zupčanici od čelika, livenog gvožđa i bronze, obrađeni od čvrstog materijala
 • Samonosiva automatika, idealna za velike kapije
 • Komplet sa polugom za otvaranje 90°
 • Kutija za temelj od pocinkovanog lima
 • Maksimalno tihi rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Mehaničko otpuštanje za hitni rad sa isporučenom polugom
 • Mehanički delovi podmazani litijumskom mašću protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Otvaranje 90°
 • Zaštita protiv gnječenja (EN 12453)
 • Usporavanje brzine (EN 12453)