Motori za klizne kapije VDS

Motor za kliznu kapiju do 600kg VDS SIMPLY

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna (230 Vac) / intenzivna upotreba (24 Vcc)
 • Potrošnja struje: 250 W, 1,3A (230 Vac) / 50 W, 3A (24 Vcc)
 • Maksimalna težina kapije: 600 KG
 • Maksimalna brzina: 10 mt./min. (230 Vac) – 12 mt./min. (24 Vcc)
 • Intenzitet upotrebe: 50% (230Vac) – 80% (24Vcc)

Karakteristike motora za otvaranje kapije:

 • Težina krila kapije 600kg
 • Struktura od livenog aluminijuma, farbanog prahom
 • Čelični i liveni zupčanici
 • Litijumska mast za podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Ručni režim sa prilagođenim ključem za otključavanje
 • Motor ima svoju elektroniku
 • Kutija elektronike sa vazdušnom zaptivkom protiv vlage i insekata
 • Unapred ožičen i jednostavna elektronika za programiranje
 • Model je sa enkoderom
 • Elektronska kontrola obrtnog momenta
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453).

Motor za kliznu kapiju do 800kg VDS CARRERA

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna
 • Potrošnja struje: 330 W, 2A, 10uF
 • Maksimalna težina kapije: 800 KG
 • Maksimalna brzina: 10 mt./min.
 • Intenzitet upotrebe: 50%

Karakteristike motora za otvaranje kapije:

 • Težina krila kapije 800kg
 • Struktura od livenog aluminijuma, farbanog prahom
 • Čelični i liveni zupčanici
 • Litijumska mast za podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Ručni režim sa prilagođenim ključem za otključavanje
 • Motor ima svoju elektroniku
 • Kutija elektronike sa vazdušnom zaptivkom protiv vlage i insekata
 • Unapred ožičen i jednostavna elektronika za programiranje
 • Model je sa enkoderom
 • Elektronska kontrola obrtnog momenta
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453)
.

Motor za kliznu kapiju do 1000kg VDS CARRERA

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna
 • Potrošnja struje: 330 W, 2A, 12,5uF
 • Maksimalna težina kapije: 800 KG
 • Maksimalna brzina: 10 mt./min.
 • Intenzitet upotrebe: 50%

Karakteristike motora za otvaranje kapije:

 • Težina krila kapije 1000kg
 • Struktura od livenog aluminijuma, farbanog prahom
 • Čelični i liveni zupčanici
 • Litijumska mast za podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Ručni režim sa prilagođenim ključem za otključavanje
 • Motor ima svoju elektroniku
 • Kutija elektronike sa vazdušnom zaptivkom protiv vlage i insekata
 • Unapred ožičen i jednostavna elektronika za programiranje
 • Model je sa enkoderom
 • Elektronska kontrola obrtnog momenta
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453).

Motor za kliznu kapiju do 1500kg VDS CARRERA

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna
 • Potrošnja struje: 500 W, 2A, 16uF
 • Maksimalna težina kapije: 800 KG
 • Maksimalna brzina: 10 mt./min.
 • Intenzitet upotrebe: 50%

Karakteristike motora za otvaranje kapije:

 • Težina krila kapije 1500kg
 • Struktura od livenog aluminijuma, farbanog prahom
 • Čelični i liveni zupčanici
 • Litijumska mast za podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Ručni režim sa prilagođenim ključem za otključavanje
 • Motor ima svoju elektroniku
 • Kutija elektronike sa vazdušnom zaptivkom protiv vlage i insekata
 • Unapred ožičen i jednostavna elektronika za programiranje
 • Model je sa enkoderom
 • Elektronska kontrola obrtnog momenta
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453)

Motor za kliznu kapiju do 2500kg VDS AT PLUS (Uljani motor)

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Poluintenzivna
 • Potrošnja struje: 650 W, 2,4A, 25uF
 • Maksimalna težina kapije: 2500 KG
 • Maksimalna brzina: 10 mt./min.
 • Intenzitet upotrebe: 50%

Karakteristike motora za otvaranje kapije:

 • Težina krila kapije 2500kg
 • Stator i mehanički delovi u uljanoj kadi
 • Struktura od livenog aluminijuma, farbanog prahom
 • Čelični i liveni zupčanici
 • Litijumska mast za podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Ručni režim sa prilagođenim ključem za otključavanje
 • Motor ima svoju elektroniku
 • Kutija elektronike sa vazdušnom zaptivkom protiv vlage i insekata
 • Unapred ožičen i jednostavna elektronika za programiranje
 • Elektronska kontrola obrtnog momenta
 • Sistem protiv gnječenja i funkcija usporavanja (en 12453)

Motor za industrijsku kliznu kapiju do 4000kg VDS TOM (motor sa 3 faze)

Tehnička specifikacija:

 • Namena: Industrija - Intenzivna (230Δ – 400Y Vac)
 • Potrošnja struje: 750 W, 2,5A
 • Maksimalna težina kapije: 4000 KG
 • Maksimalna brzina: 8 mt./min.
 • Intenzitet upotrebe: 90%

Karakteristike motora za otvaranje kapije:

 • Težina krila kapije 2500kg
 • Motor sa vazdušnim hlađenjem i reduktor u uljanoj kadi
 • Struktura od livenog aluminijuma, farbanog prahom
 • Čelični i liveni zupčanici
 • Litijumska mast za podmazivanje mehaničkih delova protiv korozije, oksidacije i rđe
 • Veoma tih rad
 • Električni motor visokih performansi
 • Ručni režim
 • Eksterna kontrolna jedinica sa vodonepropusnom kutijom
 • Kutija elektronike sa vazdušnom zaptivkom protiv vlage i insekata
 • Unapred ožičen i jednostavna elektronika za programiranje
 • Elektronska kontrola obrtnog momenta
 • Trofazni motor 230 – 400Y vac